24 november 2017

Woonstad Rotterdam levert 50 woningen met 678 zonnepanelen op

Woonstad Rotterdam heeft aan de Putsebocht op Rotterdam-Zuid 50 nieuwbouwwoningen met in totaal 678 zonnepanelen opgeleverd. Ook is er geen gasaansluiting meer.

De nieuwbouwwoningen zijn zeer energiezuinig door de aansluiting op stadsverwarming (aardgasvrij), hoge isolatiewaarden en de 678 zonnepanelen op de daken. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de organisatie: de woningcorporatie wil in 2040 een geheel CO2-neutrale woningvoorraad hebben.

Mussen, zwaluwen en vleermuizen
De Putsebocht heeft door de bomen in het midden van de weg een groene uitstraling. In de oude bebouwing verbleven veel huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen. Tijdens de sloop van de oude woningen en in de nieuwbouw heeft Woonstad voorzieningen getroffen, die ervoor zorgen dat deze dieren in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven.

Lees meer op de website van Woonstad Rotterdam.

Meer weten over hoe u rekening kunt houden met vogels en vleermuizen bij het verduurzamen van uw huis? Lees dan hier verder.