22 juni 2017

Rotterdam wordt aardgasvrij

"Samen met bewoners, organisaties en bedrijven werkt Rotterdam aan een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmde stad in 2050. Onze huizen zijn dan goed geïsoleerd, we koken elektrisch en verwarmen onze gebouwen met elektriciteit of met collectieve warmte. We gebruiken geen aardgas, maar duurzamere alternatieven met toekomstwaarde. Dit is een grote, ingrijpende opgave die we nu al samen in en met de stad oppakken."

Dit zijn de eerste zinnen uit het statement dat wethouder Pex Langenberg op 6 juni 2017 met elf partijen heeft ondertekend. Op deze manier wil de gemeente Rotterdam werken aan een schonere lucht, meer werkgelegenheid en comfortabel wonen. Én zo draagt Rotterdam bij aan het klimaatakkoord van Parijs. Dit statement is opgesteld naar aanleiding van de Green Deal Aardgasvrije wijken dat Rotterdam op 8 maart 2017 samen met minister Kamp en gemeenten, provinciën en netbeheerders heeft ondertekend.

Ieder jaar 8000 woningen van gas af

Rotterdam heeft nu 263.000 aardgasaansluitingen. In 2050 moeten dat er nul zijn. Dat betekent dat vanaf nu gemiddeld 8000 woningen per jaar van het aardgas af moeten. Pex Langenberg: "De transitie naar een duurzame energievoorziening leidt tot grote veranderingen in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Daarom is het essentieel dat we deze opgave samen doen. Door een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, kunnen we samen werken aan een schoner, aantrekkelijker en duurzaam verwarmd Rotterdam."

Samen één doel

Met de partijen die het statement ondertekenen – Eneco, Havensteder, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, Stedin, Vestia, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Ressort Wonen, gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken – wordt nu al samengewerkt met de focus op een gezamenlijk einddoel. Hierbij wordt uitgezocht wat technisch en financieel mogelijk is.

Duurzaam verwarmen

Rotterdam gaat naar een toekomst waarin wordt verwarmd met duurzame alternatieven. Het klimaat verandert. Niet alleen wereldwijd, maar ook dichtbij. Nu al hebben we last van hogere temperaturen, extreme regen, veranderende rivierstanden en een stijgende zeespiegel. Niet alleen wordt nog tachtig procent van onze gebouwen verwarmd door aardgas, ook ligt tachtig procent van onze stad onder zeeniveau. De overgang naar aardgasvrij is dus belangrijk.