01 juni 2018

Rotterdam geeft Energy Talk tijdens EU Sustainable Energy Week 2018

De gemeente Rotterdam levert dit jaar als partner van Interreg2Seas project Triple-A een bijdrage aan de jaarlijkse EU Sustainable Energy Week in Brussel.  Thema van deze Energy Week - die duurt van 4 tot 8 juni - is de energietransitie. De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) wordt jaarlijks georganiseerd door het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie.

André de Groot, projectmanager Energiebesparing, geeft op 6 juni van 11.30-12.00 uur in Brussel een Energy Talk en licht daarin ook toe hoe Rotterdam huiseigenaren stimuleert om hun woning te verduurzamen en met welke organisaties Rotterdam daarbij samenwerkt. 

Voorlichting, onderzoek en pop-up shops

Rotterdam ontvangt vanuit het Europese Interreg2Seas programma subsidie voor het project Triple A. De subsidie wordt besteed aan verbetering van de voorlichting via website en social media, het onderzoeken van systemen waarmee huiseigenaren hun energieverbruik inzichtelijk kunnen krijgen, zogenaamde home energy monitoring systems. Ook wordt met pop-up centers in wijken informatie over energiebesparende maatregelen makkelijk en dichtbij de huiseigenaren gebracht. Daar kunnen ook demonstratiematerialen bekeken en betast worden. In zijn Energy Talk zal de Groot de Rotterdamse aanpak toelichten en ook ingaan op de wijze waarop andere Triple-A projectpartners verduurzaming van bestaande woningen stimuleren. Ook hoopt de Groot andere Europese steden te inspireren om zich aan te sluiten bij het Triple-A netwerk, waardoor zoveel mogelijk Europese steden van elkaars aanpak leren en hun eigen aanpak daarmee goedkoper en sneller kunnen verbeteren.

Kijk voor meer informatie over EUSEW 2018 en aanmelden op de website van de Europese Commissie

Over Triple-A

Het Europees regionale programma Interreg2Seas heeft voor de periode 2017-2020 subsidie beschikbaar gesteld voor Triple-A. Het Triple-A partnerschap bestaat uit zeven lokale dan wel regionale overheden, 2 universiteiten en een netbeheerder. De lokale en regionale overheden die als partner meedoen zijn vanuit Nederland Rotterdam, Breda, vanuit België Antwerpen, Mechelen, EOS Oostende, vanuit Frankrijk PSEE Picardie en vanuit Engeland Kent County Council. TU-Delft is de leadpartner van het project. Universiteit is de andere universiteit en EANDIS de netbeheerder.

Doel van de subsidie is dat de partners met elkaar de beste methode onderzoeken en die ook testen om woningeigenaren laagdrempelig te informeren over kansen voor het verlagen van de energielasten en het vergroten van het wooncomfort door het nemen van energiebesparende maatregelen. Rotterdam richt zich met name op de eigenaren van eengezinskoopwoningen van vóór 1990 in de gebieden Prins Alexander en IJsselmonde. Rotterdam werkt onder andere samen met het regioloket WoonWijzerWinkel/IcDuBo, Vereniging Eigen Huis, branche-organisaties Uneto-VNI, Bouwend Nederland en netbeheerder Stedin en de maatschappelijke organsatie Buurkracht. Rotterdam krijgt voor dit project ook subsidie van de Provincie Zuid-Holland Meer info: www.triple-a-interreg.eu.

 

 

 

Tri­ple-A