27 oktober 2017

Overheden zoeken samen manieren om verduurzaming aan te jagen

Hoe verleid je als overheid zoveel mogelijk eigenaar-bewoners om hun huis te verduurzamen? Binnen het Europese Interreg2Seas project Triple A zoeken zeven lokale overheden, waaronder Stad Rotterdam, naar de mogelijkheden.  

Het Europese Interreg2Seas project Triple-A geeft subsidie om renovatie van particuliere eengezinswoningen aan te jagen. Zeven lokale overheden zijn aangehaakt: Stad Antwerpen, Stad Mechelen, EOS Oostende, Stad Rotterdam, Stad Breda, PSEE Picardie en Kent County Council. Zij krijgen binnen dit project hulp van de TU Delft, de Universiteit Gent en Eandis. 

Adoption, Awareness, Access

De naam 'Triple A' laat zien wat er nodig is voor een marktversnelling voor de renovatie van particuliere eengezinswoningen. Triple A (drie A's) staat ten eerste voor Adoption: het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit moet gebeuren door middel van Awareness (bewustzijn) en gemakkelijke Access (toegang) tot informatie. Na een toets van bestaande websites van overheden blijkt vooral dat dit laatste beter kan. Bewoners hebben veel behoefte aan energieadvies, informatie over energie- en kostenbesparingen en het eigen energiegebruik. De overheden stelden vijf belangrijke webfunctionaliteiten vast en één rekentool. Die presenteerden ze op het nzeb-symposium op 24 oktober in Antwerpen.  

Rotterdam verduurzaamt

Met de praktische hulp en subsidie die Rotterdam ontvangt vanuit Interreg2Seas en Provincie Zuid-Holland, opende ze onder andere de pop-up store Energiebesparing 010 in Ommoord, verbeterde ze de website rotterdamenergiebesparing.nl en voert zij de komende jaren in een aantal wijken diverse activiteiten uit op het gebied van energiebesparing.

Wilt u meer weten over het Europese Interreg2Seas project Triple-A? Kijk op de website van Triple A.