17 januari 2018

Nul-op-de-Meter? Dan ook een nestkast!

Steeds meer woningen worden gebouwd als of verbouwd tot Nul-op-de-Meter (NOM). Goed nieuws voor ons, maar niet voor de vogels die in de spouwmuur willen bivakkeren: dat kan niet in een goed geïsoleerde NOM-woning. Daarom moeten bij zo'n duurzame woning nu verplicht nestkasten worden opgehangen.

Woningen die genoeg energie opwekken om zichzelf te voorzien van warmte en elektriciteit heten Nul-op-de-Meter- of NOM-woningen. De energierekening van deze woningen is letterlijk nul dankzij zonnepanelen, een warmptepomp en hele goede isolatie.

Veel voordelen, één nadeel

Het wonen in een NOM-woning heeft veel voordelen. De kosten zijn laag en het comfort is groot. Bovendien lever je bij aan een duurzame wereld. Er is echter ook één groot nadeel: vogels die normaal gesproken bivakkeren onder de dakpannen of in de spouw, kunnen in een NOM-woning niet meer terecht.

Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Daarom is afgesproken dat NOM-woningen vanaf dit jaar standaard worden voorzien van nestkassen voor zwaluwen, huismussen en vleermuizen. Dit is geregeld in de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren die op 18 december 2017 door de minister van LNV, Carola Schouten, werd goedgekeurd. De initiatiefnemers verwachten dat code gaandeweg de norm wordt voor de hele bouwpraktijk.

Lees meer over de gedragscode op de website van stroomversnelling.