19 juni 2018

Nieuwe subsidieregeling voor opwekken zonne-energie

Wie nu zonnepanelen heeft, profiteert van de zogenoemde salderingsregeling. Vanaf 2020 wordt deze regeling afgeschaft en vervangen door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft daarbij circa zeven jaar.

Salderen houdt in dat u zonne-energie die u overdag en in de zomer teveel opwekt en dus teruglevert aan het net, mag aftrekken van de energie die u 's avonds en 's winters verbruikt als de zon niet schijnt. Bijvoorbeeld: uw zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruikt u 3.500 kWh. U krijgt dan een jaarrekening voor 2.250 kWh (3.500 – 1.250).

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

Deze week werd bekend dat de salderingsregeling gaat verdwijnen en wordt vervangen voor een terugleversubsidie. Dit houdt in dat u subsidie krijgt per kWh stroom die u teruglevert aan het net. Deze subsidie ligt in de meeste gevallen lager dan de kosten voor het afnemen van stroom. Zonder deze nieuwe regeling zou er volgens minister Wiebes overstimulering plaatsvinden. Er zijn dan te veel mensen die stroom terugleveren, waardoor de staat te veel geld misloopt. Normaal gesproken betaalt u namelijk belasting over energie die u afneemt. Door de huidige salderingregeling vallen die belastinginkomsten nu weg.

Zonnepanelen nog steeds zeven jaar terugverdiend

De huidige terugverdientijd van zonnepanelen is ongeveer zeven jaar. Het is de bedoeling dat de hoogte van de subsidie zo wordt bepaald, dat de terugverdientijd met de tergleversubsidie ongeveer hetzelfde blijft. Het blijft dus aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen, zeker wanneer u veel van de energie die u opwekt ook zelf gebruikt of zelf opslaat in een thuisaccu. De nieuwe regeling moet per 2020 de salderingsregeling vervangen. Voor mensen die nu al salderen, komt er een overgangsregeling.

Windenergie, postcoderoosregeling en grote gebouwen

De nieuwe subsidie geldt straks niet alleen voor zonnepanelen, maar ook voor bijvoorbeeld windenergie. Er wordt nog onderzocht of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de regeling kunnen worden opgenomen. Ook de huidige Postcoderoosregeling zou kunnen worden vervangen voor de terugleversubsidie. De minister wil het definitieve voorstel voor de nieuwe regeling deze zomer klaar hebben.

Lees meer over de nieuwe regeling op de website van de Rijksoverheid.