07 juli 2017

Nieuwe duurzame eengezinswoningen in Kralingen Oost

De in Kralingen Oost gelegen wijk Noordelijk Niertje krijgt nieuwe eengezinswoningen. In deze gewilde wijk, op een steenworp afstand van het Kralingse Bos, ligt een bouwlocatie waar 54 ruime tweekappers en stadsvilla's met tuin komen. Bij de ontwikkeling is veel aandacht voor duurzaamheid.

Op 5 juli 2017 heeft een goed bezochte bijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners uit de wijk Noordelijk Niertje. NBU start volgens planning medio 2018 met de bouw. De verkoop van 'NN Kralingen' start begin 2018.

Twee parallelle stroken

Bij de verkaveling is gekozen voor twee parallelle stroken woningen. Die passen stedenbouwkundig bij de huidige structuur én ze zorgen voor de vereiste afscherming van het geluid. Langs de Leendert Butterstraat komen 23 royale geschakelde twee-onder-één-kap-woningen. De 31 statige stadsvilla's langs de Kralingse Zoom worden aan elkaar geschakeld en liggen met hun voordeur aan de autovrije groenstrook.

Parkeren gebeurt in een half verdiepte parkeergarage, privé carport voor de geschakelde tweekappers en twee parkeerhofjes voor eigen auto's van bewoners en bezoekers. Doorsteken in het blok zorgen voor korte loopafstanden tussen de bestaande wijk, de nieuwe woningen en de groene zone langs de Kralingse Zoom. Parallel aan de Kralingse Zoom komt een groene zone. Hierdoor ontstaat tussen de woningen en het water ruimte voor een aantrekkelijke wandelroute in de woonbuurt voor zowel de nieuwe als de huidige bewoners.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is op stedenbouwkundig en bouwkundig niveau verwerkt en op elkaar afgestemd in het plan. Op alle aspecten komt de GPR-score (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen) hoger uit dan 8,0. De aandacht voor duurzaamheid komt terug in de groene planopzet: het verweven van groen en water, de ruimte die geboden wordt aan voetgangers en fietsers en de materiaalkeuze. Zo worden de daken plat uitgevoerd zodat ze geschikt zijn voor begroeiing en regenwaterberging. Overtollig regenwater komt niet in het riool terecht maar in regentonnen en in de sloten rondom de wijk. De groene daken krijgen zonnepanelen, die stroom leveren voor huizen en elektrische auto's. Net als in de rest van de wijk is gekozen voor stadsverwarming als energievoorziening, aangevuld met ter plekke opgewekte zonne-energie. Het gezamenlijk beheer van deze installaties zorgt voor betrokkenheid in de buurt.

Meer informatie

Op www.rotterdam.nl/noordelijkniertje staat actuele informatie en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Via de website www.nnkralingen.nl kunnen geïnteresseerden zich inschrijven bij NBU.