11 april 2017

Heeft u een duurzaam idee? Vraag subsidie aan!

Samen met de buurt een zonnedak realiseren? Of met een aantal stadsgenoten investeren in een windmolen? Dat wordt nu extra aantrekkelijk. De provincie Zuid-Holland biedt namelijk tot 75.000 euro subsidie voor lokale initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie.

In de provincie Zuid-Holland bestaan op dit moment zo'n 35 energiecoöperaties: groepen bewoners die samen iets doen op het gebied van Energietransitie (energiebesparing, duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot). De provincie Zuid-Holland is blij met deze initiatieven, en helpt nieuwe groepen bewoners met duurzame plannen graag op weg met een subsidie.

Geld voor een goede voorbereiding
De subsidie is bedoeld om lokale initiatiefnemers de mogelijkheid te geven hun energieproject professioneel voor te bereiden, bijvoorbeeld door technisch of juridisch onderzoek te laten doen. Hierdoor neemt de slagingskans van het project toe. Voor de subsidie is is in totaal twee miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie 75.000 euro.

Heeft u een goed idee om in uw buurt duurzame energie op te wekken? En bent u van plan om met minimaal twee anderen een initiatief op te zetten? Dan is deze subsidie misschien wel net het steuntje in de rug dat u nodig heeft! Bent u nog niet zover, maar bent u wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens een kijkje op de website van Hier Opgewekt en lees over de 35 coöperaties die nu al actief zijn in de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden voor subsidie
Er zijn een aantal voorwaarden aan de subsidie verbonden. Zo komen alleen lokale energie-initiatieven binnen de provincie Zuid-Holland in aanmerking. Ook moeten er naast de aanvrager ten minste twee andere partijen meedoen met inzet van eigen tijd en/of middelen. Natuurlijk moet het project realiseerbaar zijn én het moet voor iedereen mogelijk zijn om mee te doen.

Aanvragen kan nu al. Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Lees meer over de precieze voorwaarden en de aanvraag op de website van de provincie Zuid Holland.