16 maart 2017

Gaat u isoleren? Pas op voor vleermuizen en vogels!

Wie van plan is zijn huis te isoleren, doet er verstandig aan eerst de spouwmuren en het dak te controleren op vleermuizen en vogels. Het kan namelijk zijn dat de dieren deze plekken als verblijfplaats hebben uitgezocht!

Vleermuizen gebruiken de spouwmuur van huizen graag als verblijfplaats. Meestal kruipen ze diep weg en ze geven bijna nooit overlast. Daarom merkt u als bewoner vaak niets van de dieren. Vleermuizen zijn ook niet schadelijk of gevaarlijk, maar juist nuttig: ze eten onder andere muggen.

Vleermuizen? Niet zomaar isoleren!
Als er vleermuizen in uw spouwmuur wonen, mag u op dat moment niet isoleren. Vleermuizen zijn namelijk beschermde diersoorten onder de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat we negatieve invloeden op verblijfplaatsen moeten voorkomen. Isoleert u wel, dan bestaat het risico dat u de verblijfplaatsen aantast en daarmee de dieren verstoord of in het ergste geval zelfs doodt.

Wilt u toch isoleren waar vleermuizen aanwezig zijn, dan moet u daarvoor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen. Meestal wordt er dan als voorwaarde gesteld dat u, vanwege het verlies van een of meerdere verblijfplaatsen, vleermuiskasten aan uw gevel ophangt. Deze dienen dan als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen.

Wat te doen bij vleermuizen

  • Vermoedt u dat er vleermuizen in uw spouwmuur leven? Laat dan ecoloog bekijken of dat inderdaad het geval is. Hij adviseert u over eventuele vervolgstappen.
  • Isoleer bij voorkeur niet in de periode mei t/m augustus. In die maanden kunnen er groepen vleermuizen met jongen in de spouwmuur aanwezig zijn en die zijn extra kwetsbaar.
  • Hang vleermuiskasten op voordat u uw spouwmuur gaat isoleren.

Meer informatie over vleermuizen en vleermuizenkasten is te vinden op de site van de zoogdiervereniging: www.zoogdiervereniging.nl

Vogels tussen de dakpannen
Wilt u uw dak isoleren? Ook dan kunt u te maken krijgen met beschermde dieren. Vogels als de huismus en de gierzwaluw nestelen graag onder dakpannen. Het verstoren van deze soorten, vooral tijdens het broedseizoen, is niet toegestaan volgens de Wet natuurbescherming.

Wat te doen bij vogels

  • Bekijk zelf in de voorjaar en zomerperiode of er vogels onder uw dakpannen kruipen.
  • Werk buiten het broedseizoen, dit is grofweg van begin maart tot eind augustus.
  • Plaats na het isoleren speciale dakpannen voor de gierzwaluw en hang huismuskasten op aan de gevel.

Kijk voor meer informatie over vogels, hun bescherming en oplossingen op de website van de Vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl

Heeft u nog specifieke vragen over isoleren en omgang met vleermuizen/vogels, neem dan gerust contact op met de stadsecologen van de gemeente Rotterdam via stadsecologen at rotterdam dot nl.