16 april 2018

Duurzaam het voorjaar in met de nieuwe Portal

Duurzaam, dat doen we gewoon. Met deze slogan en het nieuwe duurzaam portal 010duurzamestad.nl wil Rotterdam duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer brengen.

Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid in onze stad, maar waar vind je het? Op de portal zijn alle mooie duurzame initiatieven, inspirerende voorbeelden en vooral veel informatie op één website bij elkaar gebracht. 

Wat doet de gemeente?

Rotterdam is volop in beweging als het gaat om onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen, zon, wind, klimaatadaptatie, groenbeheer, circulair, multifunctionele daken en duurzaam inkopen. Er zijn waterpleinen aangelegd, de milieuzone is ingevoerd en we leggen zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed. Prachtige voorbeelden die onze wereld een stukje beter maken.

Wat kan jij doen?

De website is bedoeld om bewoners en bedrijven te inspireren, informeren en te activeren om duurzamer te leven. Er zijn prachtige voorbeelden van Rotterdammers die duurzaamheid al hoog in het vaandel hebben staan. Zij hebben bijvoorbeeld al een energieneutraal huis en scheiden netjes hun afval. Bedrijven als Blue City, Blijstroom en BroodNodig zijn een voorbeeld voor onze stad en andere bedrijven.

Duurzaamheid biedt kansen en daarvoor bieden wij de ruimte op het portal. Met een sterkere zichtbaarheid willen we duurzaamheid versnellen. Neem dus snel een kijkje op www.010duurzamestad.nl